top of page

PROGRAMLAR | PROGRAMLAR

Neurosound sistemi doğru kişiye doğru yöntemlerle uygulandığında gelişim garantisi sağlar. Neurosound markası sistemde yer alan tüm uygulamaların çatı ismi ve markasıdır. Ancak her uygulama ayrıca bağımsız bir programdır.

Yüksek frekanslı ses modülasyonu yoluyla nöral sistemi çok yönlü uyaran bir cihaz ve beraberinde birçok gelişim programları bütünüdür.

Bilişsel Aktivite Programı

Bilişsel Aktivite Programı

İşleyen Bellek, Tepki Hızı, Sözel Beceriler, Mekansal Algı, Boyama kitapları içerisinde 2400 aktivite programı

neurosound

CHC MODELİNE GÖRE  BİLİŞSEL BECERİLER

Kristalize zeka, akıcı zeka, niceliksel akıl yürütme, okuma yazma becerileri, kısa süreli bellek, uzun süreli depolama ve geri çağırma, görsel işlemleme, işitsel işlemleme, işlem hızı, karar/tepki hızı olarak tanımlanmıştır. Bu bilişsel alanlar programda şu başlıklar altında birleştirilerek her bir seviyede 4 kitapta toplanmıştır.

  • Boyama (çok amaçlı)

  • İnce Motor Becerileri

  • İşleyen Bellek

  • Mekansal Algı

  • Sözel Beceriler

  • Tepki Hızı

 

ÇOK KAPSAMLI İÇERİK

Program basit, orta ve ileri olarak tanımlanabilen üç seviyeden oluşmaktadır. Her seviyede yaklaşık 800 aktivite yer almaktadır. Öğrenciye hangi seviye programın uygulanacağına danışman karar verir. Aktiviteler hem eğlenceli hem de doğrudan gelişim odaklıdır.

Aktivitelerin yer aldığı kitapların özel baskısı ve spiral cilt sistemi ise öğrencinin kolay kullanımını sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

KİŞİYE ÖZEL GELİŞİM PROGRAMI

Her öğrencinin bilişsel gelişim ihtiyacı birbirinden farklılıklar gösterebilmektedir. Bu yüzden öncelikle öğrencinin hangi alanlarda daha yoğun bir desteğe ihtiyacı olduğu yapılan testlerle belirlenir. 

Buna göre oluşturulan program neurosound programları ile birlikte uygulanır. Bu iki programın bir arada uygulanmasının amacı neurosound programı sayesinde yapılan seansların etkisini artırmak ve çocukta meydana gelen gelişmeyi pekiştirmektir. 

KAPSAMLI PROGRAM

Bu program öylesine kapsamlı bir programdır ki birçok kuruluşta sadece bu tür programlarla çocuklara gelişim programları uygulanmaktadır. 

Ülkemizde hali hazırda çocuklarda dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü gibi alanlarda sadece bu tür destekleyici uygulamalarla gelişim programları düzenlendiği dikkate alınırsa NeuroBoost programının ne kadar faydalı bir uygulama olduğu da ortaya çıkacaktır.

Duygusal Zeka Programı

Duygusal Zeka Programı

Bilişsel Gelişim Programına İhtiyacı Olan Çocukların Aynı Zamanda Duygusal Gelişim Programlarına da İhtiyacı Vardır.

Bu programlar birbirinin tamamlayıcısı durumundadır. Hatta duygusal ve bilişsel alan birbiri ile neden sonuç ilişkisi bakımından da ele alınmalıdır. NeuroSound programı uyguladığımız yüzlerce çocuk üzerinden edindiğimiz tecrübelerimize göre bilişsel ve duygusal program bir arada uygulandığında çok daha kalıcı ve etkili sonuçlar almak mümkündür.

Duygusal Zeka Programı

DUYGUSAL ZEKA NEDİR

Duygusal zeka farklı şekillerde tanımlanabilir. Biz duygusal zekayı bir bireyin duygularının farkına varması, gerektiğinde onu kontrol edebilmesi ve içinde bulunduğu farklı durumlarda bile kendini en doğru şekilde ifade edebilme becerisi olarak tanımlıyoruz.

Çocukların maruz kaldıkları pek çok olumsuz olay duygusal durumlarında çeşitli problemler meydana getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak ise çocuğun akademik, psikolojik ve sosyal gelişimi olumsuz etkilenmektedir. Çocuk çevresi ile sağlıklı ilişkiler kuramadığı gibi kontrol edemediği kendi duyguları da onun önünde bir engel teşkil etmektedir. Bunun için önce çocukta bir farkındalık çalışması ve beraberinde baş etme becerilerinin öğretilmesi gerekmektedir.

DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ NASIL YAPILIR

Neurosound programları  çocuğun duygusal durumunu düzenleme açısından oldukça etkilidir. Örneğin; çocukların sakinleşmesi, öfke kontrolü veya özgüven gibi konularda neurosound programları doğrudan etkilidir.

Çocuğun profiline göre seçilen dinleti frekansları zaten bu etkiyi meydana getirmektedir. Bu sırada uzman eşliğinde yapılan  duygusal zeka çalışmaları çocuk üzerinde hem farkındalığı arttıran hem de duyguların kontrolü konusunda pekiştirici etki meydana getirmektedir.

Bu program bir uzman tarafından uygulanır. Çocuğun test ve değerlendirme sonuçlarına göre hangi duyguların çalışılması gerektiği belirlenir ve NeuroSound programları süresi içerisinde uzman eşliğinde bu program uygulanır. Program interaktif uygulamalar içermektedir.

DUYGUSAL ZEKA PROGRAMINDA  NELER VAR

Duygusal zeka programı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesi olmak üzere dört seviye olarak oluşturulmuştur.

İlkokul ve ortaokul seviyesi için 100 tane  uygulama vardır. İlkokul seviyesi için olan uygulamalar anaokuluna, ortaokul için olan uygulamalar ise lise seviyesine uyarlanarak toplamda 200 tane uygulama oluşturulmuştur.

Bu uygulamaların içerisinde çocukların en çok problem yaşadıkları alanları temsil eden öfke, özgüven, içe kapanıklık, empati, kıskançlık, hedef belirleme, kendini ifade etme, korkular, takıntılar, kaygı gibi duygular vardır. Uzman bir terapist dilerse bu program ile çocuklara terapi desteği de sağlayabilir.

DAHA ÖZGÜVENLİ ÇOCUKLAR İÇİN

Duygusal problemler ile baş etmek zorunda kalan bir çocuk için hayat çok zordur. Ne kadar zeki olursa olsun hiçbir zaman kendisinden bekleneni veremeyecektir. Çoğu zaman çocukların duygusal problemlerinin farkına varılmaz. Örneğin bir çocuğun içe kapanıklığı veya özgüven eksikliği başarısızlığın bir sonucu olarak görülür ve çocuk sadece bilişsel becerileri geliştirme sayesinde başarıya güdülenmeye çalışılır. Oysa duygusal problemler doğru teşhis edildiğinde daha etkili sonuçlar almak mümkün olacaktır.

Neurosound programları alan çocukların öğretmenlerinden aldığımız en önemli geri bildirim; çocukta derse katılım, parmak kaldırma, sözlü cevap verme ve kendini ifade etme becerilerinin çok kısa sürede gözle görülür derecede iyileştiğini göstermektedir. 

Programın özgüven üzerindeki muhteşem etkisi sayesinde çocuklar kendi problemlerini kendileri çözebilmektedir.

Akademik Gelişim Programı

Akademik Gelişim Programı

AKADEMİK BAŞARI İÇİN GEREKLİ BİLİŞSEL BECERİLER

Akademik gelişim programı;  dikkat ve odaklanma becerileri, anlayarak hızlı okuma, hafıza, işlem hızı, sağ ve sol beyin  aktivasyonu gibi akademik başarı için gerekli becerileri kazandırmak amacıyla hazırlanmış bir programdır. Özellikle sınav başarısına odaklanmış veya derslerinde istenen performansı gösteremeyen çocuklar içindir.

KISA SÜRE MAKSİMUM FAYDA

Program en az 16 saat, ortalama 20 saat uygulanan bir programdır. Eğitim grup eğitimi şeklinde de yapılmaya uygundur. Bireysel olarak da uygulamak mümkündür. Özellikle sınava hazırlanan öğrencilerin akademik performansını artırmak amacıyla sonuç alıcı bir programdır. Program öncesi ölçülen öğrenci bilişsel performansı ile program sonrası ölçülen performans arasında çok net ilerleme görülmektedir.

O kadar etkilidir ki her bir seansa başlamadan önce bazı ölçümler yapılır. Seans sonrası tekrar ölçüm yapıldığında tek bir seansta bile ilerlemeyi  net olarak görebilirsiniz. Çünkü program içerisinde uygulanan yoğun egzersizler adeta bilişsel bir doping etkisi meydana getirmektedir.

PASS TEORİSİ MODELİ

Pass teorisine göre bilişsel alanda dört temel beceri vardır. Bunlar; dikkat, eş zamanlılık, planlama ve ardışık işlem becerisidir. Günümüzde birçok bilişsel gelişim programı bu teoriye göre hazırlanmıştır. Bizim akademik gelişim programı da bu esaslar üzerine kurulmuştur. Ancak önemli olan şey bu becerilerin nasıl kazandırılacağıdır.

ZENGİN AKTİVİTELER

Bunun için her bir beceri alanı ile ilgili zengin aktivite ve işlem yaptırılmaktadır. Bu işlem programı çok basit seviyelerden en üst seviyelere kadar çıkmaktadır. Eğitmen öğrencinin becerisine göre seviye ayarlaması yapmaktadır. Aynı zamanda uygulamalar oldukça keyifli ve bazı modüller adeta bir oyun mantığı içerisinde yapıldığı için öğrenci yoğun bir programa maruz kalmaktan sıkılmaz. Uygulaması kolay olduğu gibi her aşaması ölçme değerlendirme ile de kontrol edilir.

Çok kısa sürede başarı hedefleyenler için bir zeka dopingi programıdır.

akademikgelisim.jpg
NeuroFitness Aktivite Programı

NeuroFitness Aktivite Programı

neurofitness.jpg

DİJİTAL ÖĞRENME

Çok özel bir programdır. Yöntem ve kazanım itibariyle bir benzeri yoktur.

Çok zengin bilişsel kazanım içeren 30’dan fazla dijital uygulamadan oluşmaktadır. Her uygulama ayrıca kendi içerisinde birçok seviyeye uyarlanabilme özelliğine sahiptir.

Seviye düzenleme  özelliği sayesinde program her yaş için uygundur. Günümüzde çocukların akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi teknolojik ürünlere olan merakını, öğrenme amaçlı kullanmaları için düzenlenmiş bir sistemdir. 

BİLİŞSEL PERFORMANS

En önemli özelliği bir eğitmen tarafından programın kontrol ediliyor olması ve çocuğa özel program uygulanabilmesidir. 

Yani program tamamen kişiselleştirilebilen uygulamalardan oluşmaktadır. Nasıl ki bir antrenör veya öğrenci koçu çocuğa özel antrenman programı hazırlayıp uyguluyorsa aynı şekilde buradaki programlarda kişiye özel uygulanabilmektedir. 

En önemli özelliği ise çocuğun yaptığı her doğru veya yanlış hareketin sistem tarafından kaydedilerek detaylı bir gelişim raporu oluşturulabilmesidir.

HANGİ BİLİŞSEL BECERİLER KAZANDIRILMAKTADIR?

Bu programı eşsiz kılan en önemli şey kendine has özellikleridir. Çocuğun büyük ekran bir televizyon veya akıllı tahta gibi bir ekran önünde çalıştırılması gereklidir. 

Çünkü bu antrenman programı içerisinde çocuğun bedensel, dokunsal, görsel, işitsel ve zihinsel süreçlerini kullanması gerekmektedir. Uygulamaların hepsi birden fazla duyunun devrede olduğu etkinlikler şeklinde planlanmıştır.

Program öncelikle çocuğa ilişkin bir ölçümleme tekniği ile başlar. Çocuğa yaptırılan ilk test uygulamasında çocuğun seçici dikkat, sürdürülebilir dikkat, tepki hızı, odaklanma, dürtüsellik kontrolü, eş zamanlılık, problem çözme, planlama, kısa süreli hafıza ve çalışma belleği gibi tüm bilişsel alanlarının ölçümü yapılır. Eğitmen bu verileri baz alarak antrenman programı oluşturur. Çocuğun en çok problemli olduğu alanlarda daha çok egzersiz yaptırmak veya çocuğu belirli bir seviyeye taşıyacak şekilde çalıştırarak kısa sürede oldukça hızlı bir sonuç elde etmek mümkündür.

EĞLENEREK ÖĞRENME

Bu antrenman programı her neurosound programı seanslarında uygulanabilir. Aslında bu program bile tek başına bir bilişsel gelişim programıdır. Dünyada en popüler dijital platformlarda bile bu kadar zengin ve gelişim odaklı program yoktur.  

Antrenman programı çocuğa bir oyun kurgusu içerisinde verilir. Ekrandaki tüm görseller ve uygulamalar oyun programları esas alınarak eğlenceli aktiviteler yapabilmesi üzerine tasarlanmıştır. 

Çocuk sadece oyun oynadığını düşünür. Oysa geri planda her türlü gelişim kaydedilmektedir. Gelişim raporları aile ile de paylaşılarak uygulanan programın etkinliği ispat edilmiş olur.

Denge Motor Eğitimi

Denge Motor Eğitimi

DÜNYADA İLK VE TEK

Bilişsel gelişim programlarının bir parçası olan denge motor eğitimi sistemi dünyada sadece bizim tasarladığımız bir programdır. Bir benzerine hiç rastlamadık. Sistem tüm duyu sistemlerini bir arada kullanarak duyuların bütünlenmesi yoluyla  bilişsel gelişimi tamamlamaktadır. 

Çünkü gerçek anlamda bir gelişim programından söz edebilmek için tüm duyuların algılama ve öğrenme süreçlerinde aynı anda yer alması gerekir. Farklı duyu bütünleme programları vardır ama bizim programımızı eşsiz kılan özellik başka bir programda yoktur.

VESTİBULAR SİSTEM VE BİLİŞSEL GELİŞİM

Kulak içerisinde yer alan yarım daire kanalları ve salyangoz olarak adlandırılan bölge, bedenimizin denge koordinasyon, ince motor alanlarını yönettiği gibi aynı zamanda dikkat ve odaklanma becerilerinin de merkezini oluşturur.  İşitsel fonksiyonlar görsel ve vestibular (hareket) sistemi ile birlikte çalışır. Her ritmin bedendeki iz düşümü farklıdır. 

Örneğin bir insanın marş dinlerken yürüme biçimi ve temposu ile hareketli bir dans müziği dinlerken temposu aynı değildir. Bu durum bize kulak ve beden ilişkisini açıklamak için bir örnektir. Vestibular sistem sayesinde okuma, yazma ve ince motor becerilerini de gerçekleştiririz.

Dinleme becerilerini geliştiren bir insan sesini daha iyi kullanmayı öğrendiği gibi bedeni üzerinde de daha kontrollü ve dengeli olmayı öğrenir. 

Bilişsel becerileri zayıf çocukların beden duruşu ve postürlerindeki hatalar hemen göze çarpar. Çocukların bilişsel gelişimi iyileştikçe daha dik ve düzgün bir beden duruşu kazandıkları gibi ince motor becerileri de artar. Okuma problemi olan çocukların dinleme becerileri geliştikçe ya da dil bozukluğu olan bireylerin konuşmaları düzelip akıcılaştıkça, beden duruşları, gözle takip etme becerileri, odaklanabilmek için gerekli göz kaslarını da daha iyi kullanabildikleri görülmüştür. 

Beden koordinasyonu ile birlikte lateral-yanal baskınlık da olumlu yönde etkilenmiştir. Vestibular sistem diğer duyulara anlam veren en önemli sistemdir.

DENGE MOTOR EĞİTİMİ NASIL YAPILIR?

Bu program bir denge aleti ile yapılır. Denge aleti aynı zamanda bilgisayara bağlıdır. Çocuğa denge aleti üzerinde bazı egzersizler yaptırılır. Yirmiden fazla egzersiz programı vardır. Program aynı zamanda bir ölçme ve değerlendirme yaparak gelişimi raporlamaktadır.

Eğitmen çocuğa özel program  ayarlaması yapabilmektedir. Programların bir kısmı oyun gibi kurgular üzerinden planlanmıştır. Bu sayede çocuk için gelişim ve öğrenme süreci eğlenceli hale getirilmiş olmaktadır. Bu program Neurosound programlarının kalıcı etki yaratması bakımından çok önemli bir tamamlayıcı programdır.

Ev Destek Programı

Ev Destek Programı

Neurosound programlarının en önemli özelliği kalıcı etki yaratmasıdır. Kalıcı etkiden söz edebilmek içinse gelişimin devam etmesi ve çocuğun izlenmesi gerekir. Bu program bir destek programıdır. Neurosound uygulama merkezlerinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri alan çocukların evlerinde boş zamanlarında yapabilecekleri uygulamalardan oluşmaktadır.

Çocukların bilişsel gelişimine destek olmak amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencinin elde ettiği kazanımları pekiştirmek ve gelişimini sürdürmesini sağlamak programın esas amacıdır. Sıkılmadan ve eğlenceli bir şekilde yapılabilecek aktivite ve oyunlardan oluşmaktadır. İnternet ve oyun bağımlılığı olan çocuklar için de yararlı bir aktivite olarak kullanılabilir.

 

Program seviye uygulamalarından oluşmaktadır. Çocuk aktivite yaptıkça program seviye ayarlaması yapar. Sadece çocuk için değil her yaştaki insan içinde oldukça faydalı egzersizler içerir. Seviyeler her yaşa uygundur.

Bir öğrencinin haftada ortalama iki buçuk-üç saatlik egzersizi yeterlidir. Eğer öğrenci daha fazlasını yapmak isterse herhangi bir sınır yoktur. Fakat bir öğrencinin bilgisayar başında geçireceği zamanı doğru ayarlamak gerekmektedir.

Veriler neurosound.com.tr'den alınmıştır.

bottom of page