top of page

PROGRAMLAR | NEUROSOUND

Çocuklarda gelişim problemleri

Gecikmiş gelişim bozuklukları
Gecikmiş konuşma
Yaşıtlarına göre geç öğrenme
Motor becerilerinde zayıflık
Okuma güçlüğü çekme
Renk ve sayıları öğrenmede zorluk yaşayanlar

psikolojik problemler

Genel gerginlik hali
İçe kapanıklık
Belirli seslere aşırı duyarlılık
Takıntılar -Korkular-kaygılar
Öz güven eksikliği
Huzursuzluk ve Hiperaktiflik
Öfke ve asabi davranışlar
Yaşam enerjisi düşüklüğü

Davranış problemleri

Kaygı ve huzursuzluk hali
Öfke kontrolü, asabi davranışlar
Yaşam enerjisi düşüklüğü
Akran zorbalığı
Saldırganlık

Nedir

TANILI PROBLEMLER

Otistik problemler
Beyin hasarı olan çocuklar
Zeka geriliği
İşitsel algı bozuklukları
Kulak çınlaması
İnme sonrası iyileşme

VESTİBÜLER SİSTEM PROBLEMLERİ

Dikkat ve odaklanma problemleri
Denge koordinasyon becerilerinde zayıflık
Beden duruş ve konumlanma zayıflığı
Motor becerilerde zayıflık
El göz koordinasyonu problemleri

KİŞİSEL GELİŞİM

Hafızayı güçlendirme
Akademik başarı
Sınav kaygısını yenme
Oto kontrol ve planlama becerileri
Dürtü kontrolü
Yabancı dil öğrenme
Hitabet, şarkı söyleme ve ses kullanma becerilerini geliştirme

neurosound
Etkili midir
Nerelere Kullanılır

NeuroSound Nedir

Yaklaşık on yıllık bir çalışmanın sonucunda, psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, çocuk gelişimci ve eğitimcilerden oluşan bir ekibin çocukların bilişsel performansını artırmak ve öğrenme engellerini ortadan kaldırmak için, geliştirdikleri programların hepsini  Neurosound markası altında birleştirildi. Son yıllarda bütün dünyada özellikle çocuklara yönelik bilişsel ve psikolojik çalışmalarda ciddi bir artış görülmektedir. Herkesin cevabını aradığı sorular; “Çocukları en iyi şekilde nasıl eğitebiliriz?”, “Çocukların psikolojik ve bilişsel problemlerini nasıl çözeriz?” sorularıdır. Neurosound ekibinin odak noktasını çocuklar oluşturmaktadır.  Dünyada en etkili kurumlar ve programları incelendi. Onlardan eğitimler alındı. Bazı programları Türkiye’ye ilk defa NeuroSound ekibi getirdi. Neticede birçok uzmanın yıllardır yaptığı çalışmaları Neurosound markası  altında bir programa dönüştü.

 

Programlarımızın Dünyada benzerleri var ancak içeriğimizin bir benzeri yoktur. Yöntemlerimiz ve uygulamalarımız etkililiğini ispat etmiş yöntemlerdir.  Çocukların psikolojik, bilişsel ve gelişim problemlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alan, kalıcı çözüm üreten, gelişimin her safhasını ölçme değerlendirme sistemiyle raporlayan eşsiz bir sistemdir. Bilişsel problemlerin nedenleri ve çözümüne ilişkin yaklaşımlarımız bilimsel veriler ışığında geliştirdiğimiz bize özgü programlardır.

Neurosound programları çocukların beyin gelişimini destekleyen eşsiz bir programlar bütünüdür. Dünyada bu alandaki en kapsamlı uygulamaları içermektedir. Çünkü bilişsel gelişimin her alanı ile ilgili programları bir bütün olarak sunmaktadır. Bu yönüyle zaten bir benzeri yoktur. Çünkü bizim temel yaklaşımımız şöyledir; Eğer bir çocukta psikolojik, gelişimsel, akademik veya sosyal problemlerden herhangi biri varsa diğerlerinde de mutlaka problemler olacaktır. Bu açıdan gelişim her alandan desteklenmedikçe kalıcı bir gelişme olmayacaktır. İşte programlarımızı eşsiz yapan özellik budur.

Neurosound programları tıbbi bir tedavi değildir. Neurosound çocukların gelişim, öğrenme ve psiko-sosyal problemlerine, beynimizin nöro plastisite özelliğinden yararlanarak, çözüm sağlayan yöntemler içermektedir. Yaptığımız  uygulamalarımızın tabi ki sınırlılıkları da vardır. Tedavi ve ilaç kullanımı gerektiren problemler bizim işimiz değildir ancak bir psikiyatr veya nörolog tedavi sürecine ek olarak bizim araçlarımızdan da yararlanabilir. Ayrıca uygulamalarımızı psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, eğitimciler ve çocuk gelişim uzmanları da kullanabilir.

Kısaca Neurosound bir çocuğun psikolojik, fiziksel ve duygusal gelişimini birbiri ile tamamlayan nörogelişimsel programlardan oluşan psikoeğitim metodudur.

Psikoeğitim (psychoeducation): Baş etme becerilerinin ve uzun süreli destek sistemlerinin harekete geçirilmesinin ve alternatif baş etme yöntemlerinin araştırıldığı bir bilgilendirme ve güçlendirme programıdır.

Gerçekten etkili midir?

Neurosound’un gerçekten çok etkili bir uygulama olduğunu her yönüyle ispat edecek çok sayıda delile sahibiz. Neurosound’un çok etkili olmasının temel nedeni kişiye özel olmak kaydıyla çoklu uygulamalar içeriyor olmasıdır. Bu uygulamalar içerisinde şüphesiz en öne çıkanı, yüksek frekanslı sesleri modüle ederek, kulak üzerinden beyni aktive eden neurosound  cihazlarıdır. Dünyada bu cihazların farklı biçimlerde ve farklı amaçlar için kullanımı söz konusudur. Klinik amaçlar için kullanılan ürünler olduğu gibi gelişim ve eğitim amaçlı kullanılan ürünlerde vardır. Bu yönüyle cihazların uyguladıkları sistemler ve özellikleri birbirinden ayrışmaktadır. 

Neurosound cihazları diğer neurosound uygulamalarının bir parçasıdır. Programlarımız bir bütün olarak uygulandığında istenen sonuçlara mutlaka ulaşılacaktır. Neurosound cihazları, diğer programların çocuğun zihninde bir karşılık bulması ve sağlanan gelişimin kalıcı olması için en kritik görevi yerine getirir. Bunun için ise beynimizin adeta dışa açılan bir kapısı olan kulak organı üzerinden etki sağlar. Bu etkiyi anlamak için öncelikle kulak ve beyin ilişkisini kısaca gözden geçirelim.

Biz kulaklarımızı sadece bir işitme organı olarak biliriz. Oysa kulaklarımız beynimize açılan kapılardır. Aynı zamanda denge motor sistemini de kulak yönetir. Beynimize kulak enerji sağlar. Beyin sapından tüm vücudumuza dağılan ana sinir sisteminin büyük bir bölümü aynı zamanda kulak ile de bağlantılıdır. Bu sayede kulak aynı zamanda vücudumuzu da yöneten bir organdır. En temel duyusal organımızdır. Neurosound kulağın iç yapısında bulunan kasları yüksek ve düşük frekanslı sesler yardımıyla uyarır ve onlara adeta egzersiz yaptırır. Bu sayede hem nöral sistemi uyarır hem de vestibülar sisteme etki ederek beden kontrolü sağlar. Vestibüler sistem dikkat ve odaklanmanın merkezidir. Bu bölgenin uyarılması tüm gelişim programlarının başarısı için önemlidir.

Neurosound cihazları ile  yapılan uygulamalar ayrıca bilişsel, duyuşsal ve bedensel egzersizlerle de desteklenerek çok yönlü gelişim sağlanır. İşte bu yüzden neurosound uygulamaları çok etkili ve kalıcıdır. Türkiye’nin her yerinde programlarımızı almış çocukların başarı hikayeleri bunun en büyük ispatıdır.

Nerelerde kullanılır?

NEUROSOUND CİHAZLARI TIBBİ BİR CİHAZ DEĞİLDİR. KLİNİK UYGULAMALAR İÇİN TASARLANMAMIŞTIR. 

Neurosound sisteminde bir cihaz uygulaması vardır ancak neurosound cihazı tıbbi bir cihaz değildir. Klinik amaçlar için kullanılmaz. Çünkü sistem cihazdan ibaret bir uygulama değildir. Sistem içerisinde 10’dan fazla uygulama ve program vardır. Bu programların hepsi kişiye özel programlara dönüştürülerek kullanılır. Başta gelişim problemleri, öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve çeşitli davranışsal problemler başta olmak üzere oldukça geniş bir alanda kullanılabilir. Burada önemli olan şey danışmanın danışanı iyi tanıması ve analiz ederek hangi programları kullanması gerektiğini belirlemesidir. Ayrıca program için uygun olmayan, tıbbi destek veya tedavi alması gereken kişilerin tespit edilip ilgili kurumlara ve uzmanlara yönlendirilmesi de bizim önemli bir prensibimizdir. Cihazlarımızın ve programlarımızın insan sağlığına, uygulanan tedavilere, engelleyici ve zararlı herhangi bir yönü yoktur. Bu çerçevede şu problemler için bir destek eğitimi ve gelişim programı olarak güvenle kullanılabilir.

Veriler neurosound.com.tr'den alınmıştır.

bottom of page