top of page

Merkezimizde uygulanan testler

Neurosound sisteminin kendine özel bir değerlendirme sistemi vardır. 

Bu sistem anaokulu, ilkokul, ergenler ve yetişkinler olmak üzere dört farklı ölçekten meydana gelmektedir. 

Bu ölçek çocuğun problem alanlarını ve buna dayalı olarak uygulanması gereken programları belirler. Bu ölçek, çocuğun program öncesi ve program sonrası gelişimini de detaylı bir şekilde gösteren oldukça kapsamlı ve geçerliği ispatlanmış bir ölçektir. Geliştirilen bu ölçek hakkında bilimsel araştırma ve makalelerde  bulunmaktadır.

Çocuk hakkında daha fazla bilgi edinmek ve detaylı çalışma yapmak için başka testler de uygulanır.

SAĞ BEYİN SOL BEYİN TESTİ

TEMEL YETENEK TESTİ

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TESTİ

RAVEN ZEKA TESTİ

GÖRSEL DİKKAT TESTİ

DİKKAT EKSİKLİĞİ TESTİ

ÖZGÜVEN TESTİ

D" TESTİ

DİKKAT TESTİ

KAYGI TESTİ

BURDON DİKKAT TESTİ

Moxo Dikkat Performans Testi Nedir

Moxo Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir.

MOXO, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bulunmuştur; fakat testin hızla artmış olan popülaritesi, MOXO’da bulunan eşsiz Çeldirici Sistemi’nden kaynaklanmaktadır.

Basit görünen bir MOXO görevine odaklanabilmek için, bireyin aynı günlük hayatta yapması gerektiği gibi, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekmektedir. Birey; bunu başarabilmek için çeldiricilerin aktif inhibisyonunu sağlamak zorunda bulunmakta, bu da testi çok daha zorlayıcı ve testin belirleyici niteliklerini de bir o kadar ileri düzeye getirmektedir.

moxosonuc.jpg
moxosonucdegerlendirme.jpg

Moxo Çocuk Testi

MOXO Çocuk testi, özel olarak 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmış olup, uzmanlar için DEHB tanısı ve hasta gözlem süreçlerinde yardımcı bir araç görevi görmektedir.

 

MOXO Çocuk Testi, çeşitli uyaran ve çeldiriciler içeren kısa ve online bir testtir.

  • Yaş ile uyumlu uyaranlar içeren, 15 dakikalık online test

  • Çeşitli dillerde sesli yönergeler ve çocuklar tarafından kolayca anlaşılabilecek deneme oturumu

  • Bireyin performansının farklı çevresel koşullardaki seyrinin test edilmesine olanak sağlayan, eşsiz çeldirici seti

  • 6 yaş ve üstünü kapsayan, güncel norm tabanı

  • Bireyin performansının zaman içindeki değişimini (test süresi boyunca) ölçme olanağı sağlayan performans grafiği

  • Yalnızca klavye kullanılarak, herhangi bir ilave cihaz olmadan internete erişimi olan her bilgisayardan kolayca erişilebilen, online arayüz

  • USA-HIPPA gizlilik yasa ve yönetmelikleriyle yüksek düzeyde güvenliği sağlanan hasta bilgileri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nörolojik bir hastalıktır.

Semptomlar: Dikkatsizlik, Hiperaktivite ve Dürtüsellik

Dikkatsizlik

Dikkatsizlik semptomları uzun ve sıkıcı görevler üzerinde dikkati yoğunlaştıramama, dikkat dağıtan ögelerden fazlasıyla etkilenme, dalgın, unutkan ve dağınık olma durumları ile örneklendirilebilir.
 

Hiperaktivite

Hiperaktif tip bireyler, çevrelerindeki uyaranlardan birbiri ardına gelen, süzgeçten geçiremedikleri bilgi ve etki bombardımanına uğrarlar; diğer insanlar tarafından tedirgin, sabırsız ve ’kontrol edilemez’ olarak algılanabilirler.
 

Dürtüsellik

Dürtüsel tip bireyler, kendilerini kontrol etmede güçlükler yaşarlar; diğerleri tarafından umursamaz ve düşüncesiz olarak algılanabilirler. Makul olarak akıl yürütememeleri, bazen gereksiz riskler almalarına neden olur.

MoxoTesti
bottom of page