top of page

PROGRAMLAR | DÜŞÜNME BECERİLERİ

Neler var

Programın içerisinde bir çocuğun akademik süreçlerinde ihtiyaç duyacağı zihinsel becerileri yapılandıran oldukça geniş bir içerik havuzu vardır. 19 bölümden oluşan içerikler aynı zamanda her bölüm için üç seviyede hazırlanmıştır. Her bölüm kolay, orta ve zor olmak üzere üç seviyelidir. Sistem özellikle çocuğun yaşı yerine hazır olma durumunu esas almıştır.


Programın bölümleri şöyledir:

 • Akıl yürütme

 • Mantık

 • Şekil zemin

 • Tamamlama

 • Benzerlikler

 • Bütünün parçaları

 • Tümdengelim

 • Tümevarım

 • Analoji (sözel çağrışım)

 • Görsel çağrışım

 • Görsel sıralama

 • Yer yön

 • Simetri

 • Görsel hafıza

 • Koordinat

 • Sözel örüntü

 • Görsel örüntü

Nedir
Hayal kurmayı

Nedir

Düşünme becerileri programının Türkiye’de bir benzeri yoktur. Bu kadar kapsamlı ve kazanımı yüksek bir program şüphesiz büyük bir uzmanlık ve ekip çalışması sonucu hazırlanmıştır. Programı NeuroSound genel merkezi ve Konya şubesinde görev yapan on kişilik PDR uzmanları ve çocuk gelişim uzmanları uzun bir çalışma sürecinin sonunda hazırlamışlardır. Üstelik program gerek uygulama gerek ölçme değerlendirme açısından da benzersiz özellikler taşımaktadır.

Düşünme becerileri programının amacı çocukların öğrenme sürecini yapılandırmaktır. Her öğrenci akademik süreç içerisinde sözel, sayısal, dil gelişimi, problem çözme, anlama ve kavrama, ilişki kurma, analiz etme, sonuca varma gibi temel becerilere ihtiyaç duyar. Ancak her öğrencinin öğrenme biçimi farklıdır. Ayrıca özel problemleri olan bireylerin standart eğitim sistemi içerisinde öğrenme ve gelişme süreçleri hep geriden takip etme şeklinde ilerler.

Günümüzde eğitim sisteminde de bir değişim yaşanmaktadır. Bu yeni konsepte göre öğrencilerin şu temeller üzerinde öğrenebilmesi amaçlanmaktadır. Bu temeller şunlardır; Bilgiyi Edinebilme, Akıl Yürütme, Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme, Düşündüğünü İfade etme’dir. Artık günümüzde çocuklar daha anaokulu ve ilk okul döneminden itibaren bu beceriler üzerine temellendirilen bir eğitim modeline maruz kalmaktadır. LGS sınavları ve LYS sınavları da artık bu temeller üzerinden yapılmaktadır. Sınav sistemlerindeki değişen soru şekilleri yeni nesil olarak adlandırılan sorular düşünme becerilerini zihinsel olarak aktif kullanabilen çocuklara yöneliktir. Bu nedenle çocukların düşünme becerileri eğitimi almaları, zihinlerinin aktif hale getirilmeleri onları hem hayata hazırlayacak hem de sınavlarda başarılı olabilmelerine zemin hazırlayacaktır.

Nasıl Uygulanır

Nasıl uygulanır

Düşünme becerileri programı NeuroSound uygulamaları ile birlikte tamamlayıcı bir program olarak uygulanabilir. Uygulama NeuroSound Seansları sırasında uygulanabilir ayrıca ödev olarak ta verilebilir. NeuroSound veya MentalTimer programları dışında tamamen bağımsız bir gelişim programı olarak ta uygulanabilir. Okul programı olarak ta uygulamak mümkündür.


Program dijital uygulamalar içermektedir. Bir öğrenci defter kalem egzersizlerini yapar gibi tabletini veya bilgisayarını kullanarak yazma, çizme, boyama, işaretleme yapabilir.


Sistem şöyle çalışır; öğrenci egzersizlere başlamadan önce seviye tespit sınavı yapılır. Öğrencinin seviyesi 19 bölümün her biri için farklılık gösterebilir. Örneğin bir öğrenci bazı bölümlerde kolay seviyede başarı gösterirken bazı seviyelerde orta veya zor bölümlerde başarı gösterebilir. Bu durumda öğrencinin seviyesine göre egzersiz programı başlatılır.

Öğrenci eğitmen veya danışman tarafından atanan egzersizleri yazma, çizme, boyama ve işaretleme şeklinde yapar. Yaptığı her ödev sistemde kayıtlı olarak kalır. Sonra eğitmen veya danışman sistem üzerinden ödev kontrolü yapar. Kontrol sırasında danışman ödevin doğru ve yanlışlarını işaretler. Öğrencinin her yaptığı ödevdeki doğru ve yanlışları sisteme kaydolur. Program sonunda çocuk için her bir bölüme ait detaylı bir rapor çıkar. Buradaki amaç bir çocuk kolay seviyede ise kolay seviyeyi başarılı bir şekilde tamamladığı gibi en az orta seviye düzeyine çekebilmektir. Aynı şekilde orta seviyede olan bir çocuğu ise zor seviyeye çekebilmektir.


Her seviye aynı zamanda kendi içinde de seviyelidir. Örneğin kolay seviyedeki sorular bile en kolaydan başlayarak gittikçe zorlaşmaktadır. Amaç öğrenciyi daha ileri düzeye taşımaktır.

Veriler neurosound.com.tr'den alınmıştır.

bottom of page